Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> Alapdokumentumaink Felhívás
Felhívás Nyomtatás E-mail
2005. október 19. szerda, 02:39
Share/Save/Bookmark

 

Ezúttal nem egy facsoportot vagy egy folyót védelmezünk, hanem önmagunkat – az országot. Elhatároztuk, hogy pártot alakítunk, a védtelenek védelmében, a közöny és a beletörődés ellen. Célunk az életformák gazdag változatosságának fenntartása, a megsebzett bolygó sebeinek gyógyítása, az emberi együttélés mély válságából kivezető utak felkutatása.

A jólét illúziójáért túlságos árat fizettünk. A globális társadalmi és környezeti válság katasztrofális következményei országunkat is egyre súlyosabban érintik. A természet kifosztására alapított „régi jó világnak” örökre vége.

A politikai üzem működését azonban ez mintha nem érintené: a pártok vetélkedése más érdekek körül forog. Demokráciánk inkább képmutató, mint képviseleti, inkább részvétlen, mint részvételi. Közintézményeink tekintélye s a beléjük helyezett bizalom tizenöt évvel az első szabad választások után a mélypontra jutott.

Mi a politikát civil mozgalmak önkénteseiként tanultuk. Azok közé tartozunk, akik az elmúlt években megpróbálták a közfigyelmet a földünket és vizeinket, egészségünket, kultúránkat, lénytársainkat és utódainkat fenyegető veszedelmekre irányítani – kevés sikerrel. Az országot elborító szeméttömeg, a városainkat fojtogató gépkocsiáradat, gigantikus környezetpusztító beruházások megfékezésére tett erőfeszítések felrázták a társadalmat, de alig befolyásolták a politikai döntéseket. Ugyanígy jártak, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetű csoportok érdekében, a közszolgáltatások védelmében vagy a családi gazdaságok, kistelepülések megmentésére szövetkeztek. Legszerényebb törekvéseink is szemközt találják magukat a technológiai-gazdasági uralom kérlelhetetlen erejével. A tiltakozás többé nem elég, szép szóval nem lehet az úthengert megállítani.

Ahhoz, hogy az ökológiai politika céljai valóra válhassanak, mindenekelőtt választhatóvá kell tenni őket. Ahhoz, hogy egyenlő jogon mérkőzhessünk a politikai pártokkal, párttá kell lennünk, amely a helyi, az országos és az európai választásokon méltóképpen képviseli majd meggyőződésünket. Tisztában vagyunk e lépés kockázatával: a pártpolitikát övező gyanakvás és bizalmatlanság ezentúl beárnyékolja a mi lépéseinket is. Példánkkal kell bizonyítanunk, hogy lehet másként politizálni.

A nyilvános beszéd komolyságának a politika méltóságának helyreállítása számunkra létkérdés. Mi nem a hatalomért folyó öncélú hajszát értjük politikán, hanem a polgárok részvételét a közügyek intézésében. Ma semmit sem tesz, aki csak a szavatok megszerzését tűzi célul, és nem valami egészen mást: a mélyebben munkáló társadalmi törekvések szolgálatát és képviseletét. Szegényes, szerény, „földhözragadt” politizálásra készülünk. Olyan politikára, ami rászorul a polgárok segítségére, s az összefogás új formáit kelti életre.


Te magad légy a változás!

 

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design