Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> ... és még
Élőlánc
Igazságot Szima Juditnak!
2015. június 25. csütörtök, 18:44

Az Élőlánc Magyarországért tiltakozik a szakszervezeti vezető elítélése ellen

 
Az Élőlánc Magyarországért üzenete a magyar választókhoz
2014. október 08. szerda, 23:36

Tisztelt Honfitársaink!

A médián keresztül ránk zúduló információkból az a hamis kép rajzolódik ki, hogy csak pártokra lehet szavazni, az országos pártok versenyéről szól az önkormányzati választás is. Álviták folynak a baloldal – jobboldal között, erőfitogtatások és fenyegetések.

Csak rólunk, a mi ügyeinkről, önmagunk kormányzásáról nincs szó. Szavazzunk a kisebbik rosszra? Szavazzunk a legerősebbre, mert úgyis az fog diktálni? Csak a Fidesz? Csak ez, csak az? Hamis kérdések ezek, és csak hamis válaszok adhatók rá.

Ha a Fideszre szavaznak, rányomják a pecsétet az egypártrendszerre. Ha az ellenzékre szavaznak, akkor is pártok martaléka marad a helyi ügyek eldöntése. Arra biztatjuk Önöket, hogy mindenképpen menjenek el szavazni, de ne pártokra, hanem hiteles emberekre szavazzanak. Emberekre, akik megérdemlik a bizalmukat. Tegyék olyan emberek kezébe településük vezetését, akik függetlenek a hatalmi hálózatoktól, akik tetteikkel, életükkel már bizonyítottak.

Ne engedjenek a zsarolásnak, hogy csak az a település jár jól, ahol a Fideszre szavaznak!Az Önkormányzat legyen valóban önkormányzat! Nekünk, az ott élőknek kell döntenünk a saját sorsunkról.

A jövő most az Önök kezében van. Fontos, hogy elmenjenek, fontos, hogy megfontoltan döntsenek. Bátran hozzanak új arcokat az önkormányzatokba!

Ez a szavazás lehet az első lépés ahhoz, hogy visszaszerezzük a szabadságunkat, és az országunkat.

Élőlánc Magyarországért

 
A SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet kivégzésére
2014. október 05. vasárnap, 11:53

„Elsõ keresztelés itt az elõtti életbeni temetés,
s az itti temetés túl keresztelés... s minden létalakból
az abban készült azon léti érzékeken felüli finomat
szabadítja ki a halál...” Bolyai Farkas

Csendben múlt ki tegnap, 2014. szeptember 30-ával a rendszerváltás egyik szépreményű gyermeke, az Ángyán József és munkatársai által létrehozott gödöllői Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, elkötelezett agrárértelmiségiek generációinak Alma Matere.

Nem a gyász helye ez, hanem a mérleg megvonásáé.

Mert sokan temetni szeretnék ezt az intézetet. A politikai korrektségre utasított egyetemi hallgatók ma csendes gyertyagyújtásra gyűltek össze. Azzal, hogy a HÖK elfogadta a rektor utasítását a visszafogott vélemény-nyilvánításra, maguk gyakoroltak öncenzúrát és mondtak le önként az egyetem autonómiájáról, melyhez a Középkor óta elvben joga van az „egyetemi polgároknak”, de amihez ma nincs joguk a magyar hallgatóknak, akik csak hallgatók, nem polgárok.

Lemondtak róla, gyáván. És elfogadták a hivatalos érvelést, miszerint: „a KTI nem fog megszűnni, csak szerkezeti átalakuláson megy át…” Ezzel nemcsak kollaboránssá váltak ők is, hanem elárulták volt oktatóikat, elfogadták, hogy ma politikai bosszúként ki lehet nyírni egy köztiszteletben álló professzort, s ezzel elfogadták azt is, hogy a magyar parasztságot le lehet törölni a Föld színéről. Ők tehetnek róla? Nem hiszem. Ezt tanulták el környezetüktől és a döntést legitimáló oktatóktól. Hogy nem Ángyán Józseftől, az biztos.

Ezzel megszűnt egy termékeny és sikeres szellemi műhely, ami valóban szabad elhatározásból, szerencsés csillagzat alatt született, a szakma színe-java által. Egy sötétedő korszakban szüntetik meg azok, akik az elmaradt rendszerváltásra is végső zárópecsétet kívánnak ütni.

Szomorú mérleg.

S ha összevetjük azzal, hogy az Ángyán József által kidolgozott Vidékstratégia ma már csak papíron létezik, a saját lábára álló vidék helyét a kapitalista tömegtermelés agrárbiznisze foglalja el, nincs okunk vidámságra. S ha megnézzük, mi történt a Vidékstratégiában javasolt ökológiai mintagazdaságok létrehozatala helyett az egyetlen ilyen gazdasággal, Kishantossal, akkor láthatjuk, hogy ez a folyamat nem hiba, hanem eredmény.

Poroljunk le egy 1990-ben született írást, emlékezzünk arra az időre, amikor a KTI is fogant. Részlet a Kós Károly Egyesülés alapítói nyilatkozatából, a szerzők egyike Makovecz Imre:

„A nemzetmentés és országépítés vállalkozása a búzatermesztéstől a honvédelemig, az oktatástól a vízgazdálkodásig, csak az egész nép vállalkozásaként életképes.(…)

Semmiféle elit: sem a hatalmi, sem a gazdasági, sem az intellektuális elit nem lehet képes ennek az országméretű vállalkozásnak az iniciálására, megszervezésére és hordozására. Nem absztrakt vitákra van szükség, hanem olyan közélet kiformálására, amelyben a nép minden tagja átérezheti, hogy szükség van az ő személyes vállalkozására is.”(…)

„amíg vetőmagvakból nem válunk önellátóvá, addig a magyar nép bármikor zsarolható az éhínséggel.”(…)

Pénzügyi nehézségeink miatt nem adhatjuk el az országot.(…)

Nagy a kísértés a vállalkozások szabadabb lehetőségeinek csoportérdekek szerint való manipulálására. Annak, ha ez a szellem felülkerekedik, gyilkos következményei lesznek: újra létrejön a százezer dőzsölő és tízmillió nyomorgó országa.”

Nézzünk körül: ez történt.

A KTI kivégzése jeladás a hatalom részéről: bármit megcsinálhatunk veletek.

De üzenjük: még élünk néhányan, akik nem akarjuk, hogy így legyen. Akik ma a Vidék ellenében átálltak a Tőke oldalára, szociális robbanás felé manőverezik az ország hajóját.

A felülről vezérelt társadalom-átalakítás ideje régen lejárt. A pártok ideje is lejárt.

Az országot egy újraszülető népmozgalom kell, hogy kezébe vegye. Minél később teszi, annál fájdalmasabb lesz.

Nekünk ezt üzeni a KTI halála.

2014. október 1.
Tisztesség és Emberség SzövetségeÉlőlánc Magyarországért

 
Élőlánc: választási csalás gyanúja Zuglóban
2014. április 03. csütörtök, 16:26

Az Élőlánc Magyarországért párt egyik jelöltje szerint Zuglóban felvetődhet a választási csalás, illetve visszaélés gyanúja, mert egy, a helyi választási bizottsághoz forduló magánszemély adatai szerint hatszor többen jelentkeztek be a városrészbe március 15. és 30. között, mint a korábbi hónapokban.

 
Horváth András fóruma
2014. március 25. kedd, 10:14
„Békemenet helyett”
 
Beszélgetés Horváth András országgyűlési képviselőjelölttel, a NAV-ügy kirobbantójával
az ország állapotáról
 
Vendég:
Dr. Ángyán József professzor és Lázár Péter veszprémi képviselőjelölt
Helyszín: Zuglói Cserepesház (1144 Budapest, Vezér u. 28/B)
Időpont: 2014. március 29. (szombat) 15:00 óra
 
TISZTESSÉG – KIÁLLÁS – VÁLTOZÁS!
 
Élőlánc Újság - 2014
2014. március 21. péntek, 16:03

Az Élőlánc Magyarországért párt egyik jelöltje szerint Zuglóban felvetődhet a választási csalás, illetve visszaélés gyanúja, mert egy, a helyi választási bizottsághoz forduló magánszemély adatai szerint hatszor többen jelentkeztek be a városrészbe március 15. és 30. között, mint a korábbi hónapokban.

 
Dr. Léhmann György levele Magyarország Miniszterelnökének
2014. március 19. szerda, 15:50

Pontosan fél évvel ezelőtt – 2013. szeptember 16. – küldtem meg Önnek a mellékletben látható című, 700 fő devizában nyilvántartott forinthitel szerződéssel eladósodott ügyfelem képviseletében azt az iratomat, melyben a következőket kértem Öntől:

k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa. 

K é r e m   

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy

„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.

 

 
Mit akarunk elérni?
2014. március 11. kedd, 22:58

Mit akarunk elérni?


Természeti és kulturális örökségünk meg rzését és gyarapítását, elpocsékolásuk helyett.

Ki akarjuk szabadítani magunkat a gazdaság kényszerzubbonyából. Azt akarjuk, hogy társadalmi er feszítéseink ne gazdasági célokat szolgáljanak; éppen ellenkez leg, a gazdaság szolgálja a társadalom céljait. Ma a gazdasági növekedés árát az élet min ségének romlásával fizetjük meg. Igazolhatatlanul széls séges jövedelemeloszlás, kilátástalan szegénység, a munkavállalók kiszolgáltatottsága, a természet pusztulása és a közösségek széthullása jelzi: Magyarország nem arra tart, amerre a rendszerváltozás idején  elindult.


Számunkra a demokrácia azt jelenti, hogy kisebb és nagyobb közösségek tagjaiként részesei lehessünk a sorsunkat érint döntéseknek.

Gondoskodni kívánunk ennek jogi és anyagi feltételeiről, arról, hogy közügyben a döntések a legszélesebb nyilvánosság ellenőrzése mellett szülessenek. Ahhoz, hogy változni és változtatni tudjunk, ügyfélből, fogyasztóból, lakosságból közösséggé kell lennünk; és csak az  egymásért vállalt felelősség tehet azzá. Nem tehetjük, hogy politikai képviselőink pártalkalmazottak, gazdasági érdekcsoportok kijárói legyenek. Azt akarjuk, hogy választóiknak tartozzanak közvetlen felelősséggel. Minden képvisel induljon egyéni választókerületben. Arra törekszünk, hogya törvényhozás és a jogalkalmazás ne lehessen a mindenkori hatalom játékszere, hogy megszilárduljon az ország törvényes rendje. Helyre akarjuk állítani a közjó szolgálatának becsületét, megvédjük a közjavakat, megakadályozzuk a közszolgáltatások kiárusítását.

 

Szembenézünk a globalizáció és az európai integráció kihívásával, reális számvetést készítünk.

Megkeressük a hazai piac védelmének, a helyi kis- és közepes méret vállalkozások támogatásának korszer eszközeit. A termőföldet megtartjuk a hazai gazdák, gazdálkodó családok kezében.  Kezdeményező és közvetítő szerepre törekszünk a globális környezeti válság enyhítésére irányuló nemzetközi erőfeszítések terén, s mi magunk élen járunk a vállalt környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésében. Nem végrehajtói, formálói leszünk az új európai rendnek. Azokkal szövetkezünk, akik európai szuperállam helyett az Unió föderális jellegét erősítenék. Támogatjuk a határon túl él magyarok autonómia törekvéseit. Azon leszünk, hogy a Duna mentén és a Kárpát medencében az együtt él nemzetek közösen, ne egymás rovására oldják meg egyre súlyosbodó környezeti problémáikat.

 

Minden erőnkkel támogatjuk az áttérést a szelíd technológiákra, a gazdálkodás környezetbarát formáira.

Radikálisan növeljük a megújuló energiaforrások arányát. A hulladékkibocsátás csökkentésére ösztönz szigorú szabályokat alkotunk, az újrahasználat és újrahasznosítás ésszer rendszereit szorgalmazzuk. Autópályaépítés helyett a vasúti és villamos tömegközlekedés fejlesztésére és a közúthálózat
korszer sítésére költsünk! Mezőgazdasági politikánk a min ségi termelést, a természetkímél tájgazdálkodást, a környezet- és élelmiszerbiztonságot, valamint a vidéki munkahelyteremtést szolgálja. A vízminőség meg rzését, javítását szolgáló vízrendezési gyakorlatot honosítunk meg. Gondoskodunk az egészséget és az él világot veszélyeztet technológiák kiszorításáról. Energia- és anyagpazarlás helyett a mértékletességet ösztönözzük. Elérjük, hogy a környezettudatos életvitelhez szükséges ismeretek a közoktatás minden szintjén megjelenjenek.

Képviselni kívánjuk a jöv nemzedékek – a gyerekek, fiatalok – érdekeit a ma szület döntéseknél.

Képviseletük törvényes feltételeinek megteremtését szorgalmazzuk.

 

Az ökológiai politikáról


Az ökológiai politika azoknak az akadályoknak és életidegen kényszer ségeknek az eltávolítása, amelyek az er szakos modernizáció természet- és társadalomátalakító kísérleteinek örökségeként maradtak ránk.

Az emberi közösségek és az él lény társulások életképességének helyreállítására törekszik, a fenntartható gazdálkodás és a felszabadító együttlét társadalmi stratégiáit keresi. Kiindulópontja a jövő nemzedékek iránti felelősség belátása, amely arra kötelez bennünket, hogy természeti és kulturális örökségünket a maga gazdag változatosságában és változékonyságában rizzük meg utódaink számára.

Célja, hogy megtörje a technikai-gazdasági kényszer ségek uralmát, és az emberi együttélést az életformák gazdag változatossága iránti tisztelet, a kímélet és az elővigyázatosság elve alapján szervezze meg.

A mennyiségi növekedéssel szemben el nyben részesíti a dolgok emberi léptékének megőrzését.

A gazdasági hatalomért folyó gyilkos versengést az egymásra utaltak közti szolidaritás nevében korlátozná.

A szabadságban a mások szabadsága iránti elkötelezettséget hangsúlyozza, annak tudatában, hogy az egyén nem lehet szabad társaitól függetlenül.

Az ellen küzd, hogy a technológia rémuralmát haladásnak, a pótolhatatlan és nélkülözhetetlen természeti források elherdálását jólétnek, a profit utáni hajszát ésszerű gazdálkodásnak nevezzék.

Az ökológiai politika hisz a fenntartható fejlődésben. De ami körülöttünk van: nem fejlődés és nem tartható fenn. A természet kizsigerelése, a társadalom irgalmatlan alárendelése a logisztikai szempontoknak (használat = haszon = hatalom) az ipari tömegtársadalmak működésének nem valami járulékos vonása, hanem a lényege. A jövőnemzedékek örökségének pusztítása nem fejlődő, hanem vészesen hanyatló civilizációra vall, amely nem ismer különb célt, mint eszközeinek szaporítását, a világ minél sebesebb elhasználását. Ma a fejlődést nem fenntartani, hanem újrakezdeni kellene.

A modernizáció tartalékai kimerültek: az eszközök el állításának és elosztásának optimalizálása önmagában nem biztosít többé jobb életlehet ségeket. A haladás ettől fogva nem technikai kérdés. Ezentúl a célok jóságát kell minden esetben megvizsgálni.

Az ökológiai politika helyreállítja, a politika eredeti értelmét: vita és megegyezés a közcélok mibenléte körül. A társadalmi teljesítmények értékelésének jogát visszaperli a személytelen mechanizmusoktól, s a döntéseket, ahol csak lehet, a közös mérlegelésen, az érintettek illetékes részvételén alapuló eljárásokra bízza.

Azok a szövetségesei, akik nap mint nap tapasztalják a technológiai-gazdasági világrend korlátait, az élet min ségének romlását, az él világ pusztulását, emberi méltóságuk sérelmét, jogaik megcsúfolását, kiszolgáltatottságukat számukra átláthatatlan és ellen rizhetetlen politikai és gazdasági hatalmaknak.

 
Levél a TESZ támogatóinak - Ángyán József
2014. március 11. kedd, 13:37

Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim!

A Tisztesség és Emberség Szövetsége (TESZ) mozgalom kezdeményezőjeként mindenek előtt hálás köszönetet mondok azért a támogatásért, amit a TESZ összefogás indításához és az országgyűlési választások kapcsán kifejtett tevékenységéhez adtak. A mozgalom indításának elhatározása abból a meggyőződésből született, hogy egy "lélektől lélekig" épülő, örök értékeinkre és erkölcsi normáinkra alapuló emberi hálózat lehet egyedül képes megakadályozni, hogy a spekuláns tőke diktatúrája átgázoljon családjainkon, közösségeinken, gyermekeink, unokáink jövőjén. Köszönöm hát, hogy csatlakozásukkal, támogatásukkal Önök is megerősítették a döntés helyességébe vetett hitünket, és tevékenyen részt kívánnak venni az összefogás kiteljesítésében.

Magam nyolc éven keresztül országgyűlési képviselőként, ezen belül húsz hónapon át a VM parlamenti államtitkáraként is hosszan  kísérleteztem azzal, hogy a közösségek államát ismét a közjó szolgálatába állítsuk. Azzal kellett azonban szembesülnöm, hogy a nemzeti vagyonunkat széthordó és a közös kasszáinkat folyamatosan kifosztó gazdasági érdekcsoportok, "maffiacsaládok" hálózata kerítette hatalmába az államot, és a két nagy pártpolitikai tömörülés nem más, mint e háttérhálózat kiszolgáló "délelőttös és délutános" műszakja. A pártokráciának egy olyan rendszere alakult ki, amelyben az országgyűlési képviselő nem az őt megválasztóknak, hanem a maffiahálózatot kiszolgáló pártközpontnak felel, saját egzisztenciája és családja jövője attól függ, hogy mennyire vannak megelégedve „használhatóságával” a "keresztapák".

Belső erőfeszítéseim kudarcát belátva előbb a kormányból, majd a kormánypárti frakció-szövetség képviselőinek sorából is kiléptem, és a családokra, a fiatalokra és a helyi közösségekre épülő Tisztesség és Emberség Szövetsége (www.tesz.info) összefogás elindítását kezdeményeztem, amely reményeim szerint megteremtheti az igaz beszéd, a nyilvánosság fórumait, és segíthet akár már most is a közügyek szolgálatára szegődő képviselőket juttatni a törvényhozásba. Olyan képviselőket, akik a nemzetük, a saját helyi és hivatásrendi közösségük boldogulásának szolgálatára teszik fel az életüket, és nem az országunkat kirabló gazdasági érdekcsoportokat kiszolgáló pártközpontoknak, hanem az őket küldő közösségeknek tartoznak elszámolással. Akik vallják, hogy az ember - a jelenlegi pártpolitikai "elit" értékrendjével szemben - egyáltalán nem annyit ér, amennyi az összeharácsolt vagyona, hanem – Kodály Zoltán szavaival - annyit, „amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud”. Akik szerint soha többé nem lehet törvényes az, ami erkölcstelen.

Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim!

A teljes médiablokád közepette ezúton fordulok most Önökhöz, és nemcsak mai mindannyiunk, hanem a következő generációk jövője iránti közös felelősségünk okán is kérem segítségüket. Örömmel adom hírül, hogy a helyi közösségek akaratából, az ő képviseletükben és a TESZ támogatásával - a félelem és kiábrándultság légkörében, a durván egyenlőtlen feltételek valamint a választási törvényben kódolt "bizniszpártok" tömkelegének "aláírás-üzletelése" közepette és mindezek ellenére - az Élőlánc Magyarországért (www.elolanc.hu) az emberekkel valóban találkozva, támogató aláírásukat tisztességes úton megszerezve 9 körzetben jelölteket állít az országgyűlési választásokon. (Rövid bemutatásukat a levelemhez mellékelt leírás tartalmazza.) A jelöltek és a választókerületek, amelyekben indulnak, az alábbiak:

  • Ács Sándorné Fejér megye 05. vk. (Sárbogárd)
  • Diviki Nagy Attila Budapest 14. vk. (XVII. kerület)
  • Hargitai István Budapest 13. vk. (XVI. kerület)
  • Horváth András Budapest 08. vk. (XIV. kerület)
  • Dr. Horváth Melinda Pest megye 12. vk. (Cegléd)
  • Kohajda László Bács-Kiskun megye 02. vk. (Kecskemét)
  • Lázár Péter Veszprém megye 03. vk. (Tapolca)
  • Dr. Léhmann György Somogy megye 04. vk. (Siófok)
  • Pacsuta Péter János Pest megye 01. vk. (Érd)

Nem igaz hát, hogy csak a rossz és a még rosszabb közül lehet választani! Ha ők közösségeik képviseletében már most bekerülnek a törvényhozásba, akkor egy olyan fontos hídfőállást alkothatnak, amely az országgyűlési kereten kívül szerveződő TESZ mozgalommal összefogva előkészítheti az igazi rendszerváltást: a közösségek államának kiszabadítását az intézményesült korrupció mocsarából, leválasztását a maffiahálózatrokról és a közjó szolgálatába állítását.

Szeretettel hívom és kérem hát kedves mindnyájukat: erősítsük együtt a családok, a fiatalok és helyi közösségek tisztességes hálózatépítő mozgalmát! Ehhez most mindenek előtt arra van szükség, hogy segítsék az Élőlánc Magyarországért színeiben induló jelölteket, hívjanak erre másokat is! Készüljünk együtt a változásra, az igazság pillanata és egy új világ közeli eljövetelére!

Gödöllő, 2014. március 11.

Eddigi támogatásukat, együttműködésüket ismételten hálásan megköszönve  és továbbra is kérve, a „világ fölött őrködő Rendben” és a jó szándékú emberek összefogásának erejében töretlenül bízva, őszinte tisztelettel és baráti szeretettel: Ángyán József

 
Ángyán J., Ácsné, Horváth A. és az Élőlánc jelöltjeinek sajtótájékoztatója
2014. március 06. csütörtök, 09:23

MEGHÍVÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA

 

A politikai paletta változatlanságának megőrzését szolgáló választási törvény, a jelölteket ért fenyegetések,

a reményvesztett, csalódott, a politikát gyűlölő, kiábrándult polgárok tömegének közönyössége ellenére

 

a 2014-es választásokon elindulnak

 

az Élőlánc Magyarországért ökopárt jelöltjei

Dr. Ángyán József

Tisztesség és Emberség Szövetsége mozgalmának támogatásával:

 

Horváth András, az Adóhivatal volt tisztviselője, az ezermilliárdos ÁFA-csalás feltárója,

Dr. Léhmann György ügyvéd, több mint 800 devizahiteles család jogi képviselője,

Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ vezetője,

és még nyolc jelölt, közösségeik képviseletében.

 

Eljött az idő, hogy a változás reménye költözzön a szívekbe!

 

Ha ők bejutnak a Parlamentbe, akkor az igazságot nem lehet többé elhallgatni!

Van rá esély, hogy az öngyilkos földtörvényt megállítsuk még most, május elsejei hatálybalépése előtt!

 

Ezért az

meghívják Önt

 

a 2014. március 7-én, pénteken 11.00 órakor

tartandó sajtótájékoztatójukra.

 

Helyszín:

Hotel NH Budapest City,

1137 Budapest, Vígszínház u. 3. 

A tájékoztatót tartja

Dr. Ángyán József, a TESZ kezdeményezője

Ertsey Attila, az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagja

 

és az Élőlánc képviselőjelöltjei.

 

É l ő l á n c :  a z  i g a z s á g  m a g y a r  h a n g j a !

 

Kérjük, hogy részvételével, kérdéseivel tisztelje meg tájékoztatónkat.

Természetesen interjúkészítésre is lesz lehetőség -- szeretettel várjuk!

 

További információ

www.elolanc.huwww.tesz.info

tel.: 30 385 0378 (Ácsné Éva) • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

postacím: 2422 Mezőfalva, Petőfi Sándor u. 4.

számlaszám: 10405004-49565354-56551009

 
Súlyos választási bűncselekmény Siófokon - közlemény MTI/OS
2014. február 27. csütörtök, 20:42

2014. február 27., csütörtök 20:19 - Az Élőlánc Magyarországért közleménye

A mai napon - 2014. február 27-én – súlyos választási bűncselekmény történt Siófokon. Az Élőlánc Magyarországért képviselőjelöltjétől, Dr. Léhmann György ügyvédtől elloptak 70 db, az országgyűlési képviselőjelölt választási indulásához szükséges - 560 magánszemély adatával és aláírásával kitöltött - ajánlóívet. Az ajánlóívek irodájában-, zárt helyiségben-, a táskájában voltak, amelyből más nem tűnt el.

Az ajánlóívek szigorú számadású, sorszámozott dokumentumok, melyek büntetési értékét a választási iroda 50.750 Ft/db-ban állapította meg, így a súlyos és visszafordíthatatlan választási hátrány mellett 3.552.500.- Ft értékű kár érte az Élőlánc Magyarországért pártot és képviselőjelöltjét.

Az ügyben Dr. Léhmann György délután 16 órakor feljelentést kívánt tenni a siófoki rendőrkapitányságon, ahonnan 20 perc múlva ennek hiányában kellett távoznia, mert nem volt rendőr, aki vállalta volna, hogy a feljelentését fogadja. Ezért az Élőlánc Magyarországért a Budapesti Rendőr-Főkapitányságon tette meg a feljelentést.

Különösen szomorú, hogy ez az eset éppen azzal a Dr. Léhmann György ügyvéddel történt, aki áldozatos munkával, ingyen képvisel több mint 800 devizahiteles családot.

Az Élőlánc Magyarországért álláspontja szerint nem egyszerű lopás, hanem előre megtervezett, szándékos bűncselekmény történt, mely súlyos figyelmeztető jel a mai magyar demokrácia állapotát illetően.

Élőlánc Magyarországért

DR. LÉHMANN GYÖRGY ügyvéd (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l)
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.
==========================================================================
Valakiknek útjában voltam, valakiknek nagyon útjában voltam.

 
Budapesti jelöltjeink és elérhetőségük
2014. február 24. hétfő, 23:09

A táblázatban megtalálhatja az Önhöz legközelebb eső aláírásgyűjtő pontot!

 
Programunk, becsületszerződésünk és jelöltjeink
2014. február 23. vasárnap, 17:24

Az Élőlánc Magyarországért választási programja
a Tisztesség és Emberség Szövetsége mozgalom támogatásával

PDF dokumentum - Scribd link

Az Élőlánc Magyarországért választási programja (szórólap)
a Tisztesség és Emberség Szövetsége mozgalom támogatásával

PDF dokeumentum - Scribd link

Az Élőlánc Magyarországért választási programja (részletesen kidolgozott anyag)

PDF dokumentum - Scribd link

Becsületszerződés:
Szövetség a tisztességes és emberséges közéletért - visszahívhatósági nyilatkozat

PDF dokumentum - Scribd link

Jelöltjeink elérhetősége és aláírási helyszínek! - PDF dokumentum

 
Ángyán József független országgyűlési képviselő közleménye
2014. február 19. szerda, 09:09

Budapest, 2014. február 19., szerda (MTI/OS) - A Tisztesség és Emberség Szövetsége mozgalom (www.tesz.info) kezdeményezőjeként örömmel adom hírül, hogy a helyi közösségek akaratából, az ő képviseletükben és a TESZ mozgalom támogatásával az Élőlánc Magyarországért (www.elolanc.hu) jelölteket állít az országgyűlési választásokon. Olyan jelölteket, akik a saját helyi és hivatásrendi közösségük képviseletére, boldogulásának szolgálatára teszik fel az életüket. Akik visszahívhatók, mert nem az országunkat kirabló gazdasági érdekcsoportokat kiszolgáló pártközpontoknak, hanem az őket küldő közösségeknek tartoznak elszámolással. Akik vallják, hogy az ember nem annyit ér, amennyi az összeharácsolt vagyona, hanem – Kodály Zoltán szavaival - annyit, "amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud". Akik szerint soha többé nem lehet törvényes az, ami erkölcstelen. Akik arra szövetkeznek, hogy a közösségek államát, annak törvényhozását, intézményeit, a közpénzeket és a nemzet rábízott vagyonát ismét a közjó szolgálatába állítsuk! Nem csak a rossz és a még rosszabb közül lehet választani! Szeretettel kérem hát kedves mindnyájukat: előbb támogató aláírásukkal majd szavazataikkal is segítsék jelöltjeinket, az Élőlánc listáját, hívjanak erre másokat is, hogy a tisztességes emberekkel összefogva, szövetséget velük kötve, a "világ fölött őrködő Rendbe" kapaszkodva és bízva valóban elkezdődhessen az igazi változás, a családok, a fiatalok, a helyi közösségek örök értékeinkre épülő, emberséges új világa.

 
Elindultak a helyi közösségek jelöltjei
2014. február 17. hétfő, 21:57

Az Élőlánc Magyarországért közleménye - MTI/OS

Az Élőlánc Magyarországért ígéretéhez híven elindítja a közösségek jelöltjeit az országgyűlési választásokon, hogy egy egészen más Magyarországnak esélyt adjon. Olyan országot akarunk, ahol senkinek nem kell félni. Olyan országot akarunk, ahol minden tisztességes polgár megélhetést találhat, emberhez méltó életet élhet, és nem kell elhagynia hazáját. Olyan országot akarunk, ahol a közpénzeket a köz érdekében használják fel. Tiszta, világos viszonyokat akarunk, ahol a nép által megbízottak nem szűk érdekcsoportok kiszolgálóiként, gombnyomogató automatájaként működnek.
Kérünk minden felelősséggel gondolkozó, hazáját szerető embert, hogy ne úgy tekintsen a választásokra, mint egy  sportversenyre, vagy tehetségkutató műsorra, ahol csak az fő, hogy az "én csapatom" nyerjen – az országgyűlési választásoknak az a tétje, hogy a legalkalmasabb felelős vezetőket megtaláljuk országunknak.
Javasoljuk, hogy azt nézzék, hogy az adott jelölt, vagy párt hol volt, mit tett az elmúlt években –mert nagy valószínűséggel azt várhatja tőle továbbra is.
Az alábbi linken megtalálja jelöltjeinket. Kérjük támogassa Őket aláírásával, és kérjen meg erre másokat is.
http://elolanc.hu/index.php/elolanc/51-sajtokoezlemeny/10556-elindult ak-a-helyi-kozoessegek-jeloltjei

Mezőfalva, 2014. február 17.
Ács Sándorné elnökségi tag    
Élőlánc Magyarországért  

 
Élőláncreakció!
2014. február 08. szombat, 12:48

Közlemény

 

Az Élőlánc Magyarországért tiltakozik a Paksi Atomerőmű bővítésére irányuló kormányzati eljárás és a most megszületett törvény ellen. A döntések a nyilvánosság megkerülésével, az érdemi szakmai párbeszéd kizárásával, az alaptörvényben foglalt fenntarthatóság semmibe vételével születtek meg.  A párt tiltakozásul telefonos és internetes mozgalmat indít, hogy felhívja mindenki figyelmét a döntés hosszú távú következményeire, és megpróbálja kikényszeríteni az alkotmányban foglaltak betartását, és egy demokratikus eljárás lefolytatását. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a köztársasági elnök tagadja meg a bővítést elfogadó törvény aláírását!

 

Élőlánc Magyarországért elnöksége

 

Ha egyetért velünk, kérjük küldje el ismerőseinek az alábbi sms-t.


Az sms-szöveg:

ÉlőláncReakció

A paksi atomerőmű bővítése árából valamennyi magyar otthon tetejére napelem kerülhetne, mely képes fedezni a család áramszükségletét. Nem függenénk többé sem az oroszoktól, sem az áramszolgáltatótól! A németeknek sikerült, nekünk is sikerülhet! A köztársasági elnök tagadja meg a bővítést elfogadó törvény aláírását! Küldje el az üzenetet minél több címre!

Élőlánc Magyarországért 2014

 

http://www.elolanc.hu/images/stories/energia/paks3.jpg

 
Választás 2014
2014. február 05. szerda, 22:20

A Tisztesség és Emberség Szövetsége (TESZ) és

az Élőlánc Magyarországért

választási felhívása

Választásról választásra nő azok száma, akik elutasítják az elvtelen, a közérdeket súlyosan sértő, leginkább egyéni, illetve szűk csoportérdekeket képviselő hatalomgyakorlási formát, a Magyarországon mára szinte mindent eluraló pártokráciát. Az így képviselet nélkül maradóknak kínálunk mi alternatívát: alulról szerveződve, igazi civilként, közösségek képviselőiként.

Tovább»

 
Még nem késő! Mondjunk nemet Paksra és a szénre!
2014. január 25. szombat, 21:08

Megismételjük megjelenítését a 2013. december 7-én tett nyilatkozatunknak!

 

A magyar választópolgárok nem adtak felhatalmazást Paks bővítésére, sem a tisztaszén-technológia bevezetésére.
A kormány tárgyalásokat folytat az oroszokkal Paks bővítéséről és a japánokkal a tisztaszén-technológia bevezetéséről.
A közvéleménynek joga van tudni mindkét terv valamennyi részletéről.
A paksi bővítést 3-6000 mrd forintra becsülik. Mire elkészül, a legdrágábban termelő erőmű lesz, soha nem garantálható biztonsággal. A valaha olcsó atomenergia árát a Fukusima után bevezetett biztonsági intézkedések és a kimerülő uránkészletek emelik az égbe, míg a zöldáram Paks 2024-re tervezett átadására jóval olcsóbb lesz az atomáramnál.
A megvalósításhoz az országnak nincs tőkéje, a hitelből épített erőmű árát árammal törleszthetjük. Ez akár fél évszázados függőséget jelent az oroszoktól. Ezt a forgatókönyvet már ismerjük, a Fidesz által is ellenzett Bős-Nagymarosi vízlépcső példáján. Egyszer elég volt belőle, köszönjük, nem kérjük.
A környezetbarátnak hazudott tisztaszén-technológia, a föld alatt begyújtott szénrétegek felmérhetetlen veszélyt jelentenek a felszín alatti vízkészletekre, a környezetre. Az elgázosított szén eltüzelésével szembemegyünk a globális klímaváltozás fékezésére tett vállalásainkkal, ezzel unokáink jövőjét fenyegetjük.
A Paksra elköltendő ezermilliárdokból nem tíz év, hanem jóval rövidebb idő alatt egy olyan megújuló energiamix és egy több lábon álló, közösségi tulajdonban működtetendő energiarendszer hozható létre, ami elérhetővé teszi az ország energiaönállóságát.

Nemet mondunk az atomenergiára, nemet mondunk a szénre, igent a megújulókra.
Igent mondunk gyermekeink, unokáink jövőjére!

Budapest, 2013. december 7.

Az Élőlánc Magyarországért elnöksége

 
Felvételek a Horváth András szimpátiatüntetésről
2014. január 02. csütörtök, 18:07

Szolidaritási tüntetés Horváth András mellett - 2013. december 28.

A TESZ csatlakozik a Horváth András melletti szimpátiatüntetéshez

A Tisztesség és Emberség Szövetsége alapító szervezetei csatlakoznak a Horváth András melletti szimpátiatüntetéshez. Pártállástól függetlenül, 2013 Karácsonyán mindenki számára elgondolkodtató, hogy valaki, aki az évszázad ÁFA-csalását leleplezte, ma rendőrségi eljárás alatt áll, kora reggeli házkutatással zaklatják. Eközben a csalást elkövető "érinthetetlenek" kasztja továbbra is érinthetetlen. Ebből egy következtetés adódik: az állam átállt a nagytőke oldalára. Ez ellen pedig minden állampolgárnak tiltakoznia kell. Erre hívjuk fel csatlakozó szervezeteink tagjait, a csatlakozott magánszemélyeket, szimpatizánsainkat, barátainkat és minden magyar állampolgárt. Egyúttal felháborodásunknak adunk hangot, hogy a házkutatást éppen a karácsonyi készülődés idejére időzítették, amikor mindenki az ünneppel van elfoglalva. A Karácsony ünnepe szent. Ezért arra kérjük  a Horváth András mellett demonstrálni kívánó barátainkat, hogy tiltakozásunk az ünnepi időszakhoz méltó legyen.

 

 
Mondjanak le! - Az Élőlánc Magyarországért közleménye
2013. december 02. hétfő, 14:56

[MTI] Az Élőlánc Magyarországért követeli azoknak a kormánypárti képviselőknek a lemondását, akik 2013. november 27-én megakadályozták, hogy a parlament számvevőszéki és költségvetési bizottságának ellenőrző albizottsága meghallgassa Horváth Andrást az 1000 milliárdos nagyságrendű adócsalások gyanújának  ügyében.

Ennek a bizottságnak a feladata a számvevőszéki és költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó – köztük az adózásra vonatkozó -   törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérni. Babák Mihály, Dr. Dancsó József, Szólláth Tibor Zoltán és Seszták Oszkár képviselők a nemzetgazdaságot jelentősen érintő összegű adócsalások ügyének feltárását akadályozták. Annak a képviselőnek, aki egy súlyos gyanú kivizsgálását megakadályozza ahelyett, hogy a tisztázását minden eszközzel elősegítené semmi helye a nemzetet képviselő testületben, méltatlanná vált képviselői tisztjének betöltésére.

 


Az Élőlánc Magyarországért követeli, hogy haladéktalanul mondjanak le!

Mezőfalva, 2013. december 1.
Az Élőlánc Magyarországért elnöksége

 
MTI közlemény a Tisztesség és Emberség Szövetségéről
2013. november 21. csütörtök, 15:08

Budapest, 2013. november 21., csütörtök (MTI OS) - Dr. Ángyán József független országgyűlési képviselő és szövetségesei – magánemberek és szervezetek – széleskörű társadalmi mozgalmat indítottak el tegnap Budapesten.

A TESZ tízmillió magyar emberhez szól. Ángyán József a korrupció új szintjéről beszélt, mely ellenünk használja fel az állami intézményeket, kifosztja a magyar társadalmat.  A rendezvény vendége volt Hadházy Ákos, a trafik ügy kirobbantója, és Horváth András, a NAV 1000 milliárdos visszaéléseket nyilvánosságra hozó szakembere is, aki reméli, hogy mások is követik a példájukat, hiszen az élet minden területén hasonlóan elfogadhatatlan folyamatok zajlanak. Fontosnak tartja, hogy az ügy széleskörű támogatottságot élvez, függetlenül attól, hogy ki milyen oldalon áll. Ács Sándorné agrárszakember a legsürgősebb feladatnak a végzetes következményekkel járó  földtörvény megváltoztatását, az állami földek pályázatainak visszavonását elengedhetetlennek tartja, ha meg akarjuk tartani hazánkat.  A különböző rendszerekben elrabolt 1000 milliárdokra, termőföldeinkre a 10 millió magyarnak szüksége van. Nem mondhatunk le gyermekeink jövőjéről! Ezt képviselte az új gazdaszervezet, a Gazdálkodó Családok Egyesületének elnöke Teichel István  is. Az Élőlánc Magyarországért képviseletében Ertsey Attila elnökségi tag arra bíztatja a magyar embereket, hogy vegyék kezükbe saját sorsukat, erősítsék meg közösségeiket, mert elengedhetetlen, hogy az ország ügyeinek intézését tisztességes emberek kezébe tegyük.

Élőlánc Magyarországért

 
Az igazság napja!
2013. november 15. péntek, 20:14
Zászlót bont a TESZ, a Tisztesség és Emberség Szövetsége
Ángyán József és szövetségesei szeretettel hívnak mindenkit a mozgalom indítására
 
Helyszín:  Budapest XVI. kerület, Jókai út 6.
(A helyszín megközelíthető az Örs vezér terétől a 44, 176E, 276E buszokkal)

Időpont: 2013. november 20. (szerda) 18 óra
 
Célunk: visszaszerezni és élhetővé tenni országunkat.
Ehhez le kell bontanunk a lopakodó diktatúrát, és száműznünk kell a félelmet a közösségeinkből!
Hisszük, hogy ez a nagyszerű és tehetséges nép képes felépíteni a mi Magyarországunkat.
 
„El innen rablók, ez az én hazám!”
(Sajó Sándor)
 
 
Szeretettel várjuk azokat a magánembereket, közösségeket, szervezeteket, akik egyetértenek velünk abban, hogy újra kell építeni a hazánkat, és vissza kell helyezni erkölcsi talapzatára. A családokra, a helyi közösségekre, a fiatalokra, vagyis az elsöprő többségben lévő tisztességes emberekre építjük mozgalmunkat. Azokra, akik nem fogadják el, hogy néhány oligarcha, gazdasági érdekcsoport maffiaszerű hálózata és az őket kiszolgáló, egymást „két műszakban” váltó, de ugyanazon az „emlőn” nevelkedett politikai „elit” tartsa hatalmában és közösen rabolja ki ezt a nagyszerű országot, tegye tönkre többre hivatott közösségeit és generációk hosszú során felhalmozott közös értékeit. Vissza kell szereznünk és ismét a közjó szolgálatába állítanunk a közösségek államát, annak törvényhozását, intézményeit, az általa kezelt közpénzeket és a nemzet rábízott vagyonát! Segíteni akarunk abban, hogy az emberek saját kezükbe vegyék életük irányítását, és több mint 20 év tévelygés után végre maguk döntsenek sorsukról.
 
A Tisztesség és Emberség Szövetsége azok mozgalma lesz, akik ragaszkodnak az örök értékekhez, erkölcsi normáinkhoz, és vallják: nem lehet törvényes az, ami erkölcstelen. Az ország kifosztásának végjátéka zajlik, az idő elfogyott. Meg kell kísérelnünk, hogy már 2014-ben tisztességes embereket küldjünk a Parlamentbe! Gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak a maffiahálózatot kiszolgáló rossz vagy még rosszabb jelöltek közül lehessen választani! Ehhez a helyi közösségeknek kell maguk közül olyan képviselőjelöltet állítaniuk, akiben megbíznak, mert ismerik, és mert élete hitelessé tette őt. Olyan jelöltet, aki nekik, és nem a pártközpontnak tartozik elszámolással, és aki ezután is a saját közössége képviseletére, boldogulásának szolgálatára teszi fel az életét. Aki tudja és vallja, hogy az ember nem annyit ér, amennyi az összeharácsolt vagyona, hanem annyit, „amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud” (Kodály Zoltán). A helyi közösségek ilyen jelöltjeit azután a mozgalom egyik alapítója, az Élőlánc Magyarországért párt társadalmi szolgáltatásként megkísérli bejuttatni az Országgyűlésbe. A tisztességes emberekkel, családjaikkal, közösségeikkel összefogva, szövetséget kötve, a „világ fölött őrködő Rendbe” kapaszkodva és bízva meg fogjuk változtatni, mindenki számára élhetővé fogjuk tenni a mi hazánkat!
 
Mezőfalva - Gödöllő - Budapest - Felsőgalla - Lepsény, 2013.november 13.
 
Ács Sándorné
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
 
Ángyán József
független országgyűlési képviselő
 
Ertsey Attila
Élőlánc Magyarországért
 
Hetzmann Róbert
Váralja szövetség
 
Teichel István
Gazdálkodó Családok Egyesülete
 
Az Élőlánc Magyarországért nyilatkozata a NAV ügyben
2013. november 12. kedd, 11:05

2013 november 8-án a Levegő Munkacsoport és a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége közös sajtótájékoztatóján Horváth András, a NAV munkatársa fontos, leleplező bejelentéseket tett a választási ciklusokon áthúzódó, mindkét politikai oldalhoz köthető és folyamatos kormányzati támogatást élvező, 1000 milliárdos léptékű ÁFA-csalásokról, továbbá az azokat elkövető "érinthetetlen" bűnözőkről. Az elhangzottak mellett az Élőlánc Magyarországért sem mehet el szó nélkül.

A feltárt tényeket a NAV vezetése továbbra sem kívánja vizsgálat tárgyává tenni, ezzel igazolja az állammal összefonódott, pártsemleges maffiahálózat létét. Le kell számolnunk a politika és a gazdaság immár teljes és kóros összeolvadásának hazai gyakorlatával, mely a maffiamódszerekig fejlődött. A bűnözők elszámoltatását követeljük, ez lehet az alapja az erkölcsi megújulásnak, mely nélkül nincs jövője a magyarságnak. Az elszámoltatás pedig csak az igazság kimondásával és a teljes nyilvánosság előtt mehet végbe.

Az Élőlánc Magyarországért kiáll a bátor, az igazság kimondását felvállaló emberek, így Horváth András, a NAV munkatársa mellett. Meg kell védenünk őt és családját, az igazság érdekében.

2013. november 11.

az Élőlánc Magyarországért elnöksége

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 14

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design