Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

Új menetrend
2006. szeptember 04. hétfő, 22:28
Share/Save/Bookmark
Az Élőlánc Magyarországért állásfoglalása a magyar vasút jelenéről és jövőjéről A rendszerváltás óta Magyarországon a közúti szállítás és egyéni gépjármű-közlekedés mértéke robbanásszerűen megnőtt, ezzel együtt az ebből adódó károkozás mértéke is. A városokat fojtogató légszennyezés, a balesetek, a zaj, az útépítések miatt felszabdalt természetes élőhelyek mind arra figyelmeztetnek, hogy túl nagy árat fizetünk az átgondolatlan közlekedésfejlesztésért. A közúti közlekedés fetisizálása a korábban jól működő közösségi közlekedési és kötöttpályás szállítási rendszer leromlását okozta.

A vasúti közlekedésben országszerte botrányos állapotok alakultak ki. A járatsűrűség csökkenése, a távolsági busz, illetve vasúti menetrendek összehangolásának elmulasztása (az átszállás szándékos akadályozása), a pályaudvarok állapotának leromlása, a kiegészítő szolgáltatások hiánya, a vasútpark elöregedése, a szerelvények romló műszaki állapota, a kényelmetlenség és a nem kielégítő higiénés viszonyok a Magyar Államvasutakat nagyrészt alkalmatlanná tették a kulturált utazási igények kielégítésére. A csökkenő utasforgalommal együtt csökkenő bevétel pedig újabb szolgáltatások megvonására, további leépítésekre adott és ad alkalmat.

Álszent dolog a vasúton a versenyképtelenséget számonkérni, amikor legnagyobb megrendelője – az állam – évtizedeken át nem fizet a teljesített szolgáltatásokért. Az elmúlt másfél évtizedben a fejlesztési eszközöket a közúthálózat bővítésére, elsősorban autópályák építésére koncentrálták. A vasúti közlekedés, illetve szállítás fajlagos társadalmi költségei a közútnál lényegesen alacsonyabbak, környezeti hatásuk minden tekintetben kedvezőbb. Ezért ezt a politikát elhibázottnak tartjuk, és sürgős módosítását követeljük.

A közeljövőben Magyarországon is megtörténik a pályavasút és a szolgáltatások szétválasztása, majd a vasúti szállítási piac fokozatos megnyitása az európai versenytársak előtt. Ezek a lépések egy pénzügyileg kivéreztetett, műszaki állományát, intézményi struktúráit tekintve szétzilált nemzeti vasúttársaságnak adják meg a kegyelemdöfést. Könnyen előállhat a hazai privatizációban nem előzmény nélküli végkifejlet: a piacképes részeket privatizálja az állam (ez történne a teherszállítással, a vasúttársaság egyes ingatlanaival), majd a közfinanszírozást igénylő közérdekű szolgáltatásokat a sorsukra hagyja. Ennek nem csak a környezeti hatásai lehetnek katasztrofálisak. A társadalom egy része nem engedheti meg magának, hogy vonat helyett autóba szálljon. Egyes kistelepüléseken már nem csak az odavezető szárnyvonalakat, de autóbuszvonalakat is megszüntetik. Ahhoz, hogy a MÁV helyt tudjon állni a vasúti szállítási piac európai versenyében és működése közérdeket szolgáljon, fel kell készíteni a következő változásokra. Be kell hozni az elmúlt másfél évtized mulasztásait.

A fentiek értelmében javasoljuk:

1. Biztosítsanak színvonalas közforgalmú közlekedést minden magyarországi településnek.

2. A keletkező környezeti költségek teljes körét fizettessék meg a felhasználókkal.

3. Szüntessék meg a közúti és a légi közlekedésnek nyújtott nyílt és rejtett támogatásokat, kedvezményeket.

4. A nemzetközi fő közlekedési útvonalak (TEN) fejlesztésére szánt európai forrásokat elsősorban a vasút minőségi fejlesztésére fordítsák, ne a hajózás állítólagos érdekeivel indokolt újabb megalomán vízlépcső-építési tervekre.

5. Az állam a vasúttal szemben felhalmozódott adósságait mielőbb törlessze, és teljesítse törvényben előírt kötelezettségét a személyszállítás veszteségeinek finanszírozására.

6. A vasúti hálózat fenntartásáért felelős állami költségvetési intézményt válaszzák külön a MÁV Rt-től.

7. Ösztönözzék a teherforgalom vasútra terelését megkönnyítő intermodális csomópontok, logisztikai feltételek kialakítását.

8. Segítsék elő a vasutasok szakmai képzésének és továbbképzésének megújítását a legjobb európai tapasztalatok felhasználásával, a közös európai feladatokra való felkészülés jegyében.

9. Teremtsék meg a vasúttársaságok és a többi tömegközlekedési vállalat közötti szoros együttműködés intézményes feltételeit, ha kell, törvényi szabályozását, közös, összehangolt menetrend kialakítását.

10. Sürgősen tegyék rendbe a pályaudvarokat és vasútállomásokat, végezzék el intermodális (átszállási) csomóponttá alakításukat.

11. A vasutat a jelenleginél jóval nagyobb mértékben kapcsolják be a városi, elővárosi közlekedési rendszerek működésébe.
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design