Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a közösségi közlekedésért Állásfoglalások Civil szervezetek állásfoglalása a vasút megcsonkításával kapcsolatos lépésekről
Civil szervezetek állásfoglalása a vasút megcsonkításával kapcsolatos lépésekről
2007. április 23. hétfő, 14:30
Share/Save/Bookmark
Alulírott szervezetek, személyek megdöbbenéssel értesültünk arról a tényről, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, illetve a MÁV ZRt. Vezérigazgatóságán olyan menetrend-tervezetek készülnek, amelyek 2008-tól a már szüneteltetett 14 mellett további 70 vasútvonalon, a magyar vasúti hálózat felén, a vasúti mellékvonalak teljes egészén, valamint néhány vasúti törzsvonalon is szüneteltetnék a személyszállítást.A személyszállítás szüneteltetése a vasútvonalak többségén a közlekedés végleges megszűnésével jár, újabb lökést adva a Magyarországon már jelenleg is elviselhetetlen mértékű közúti tehergépjármű-forgalomnak, és egyéni autóhasználatnak.

Elfogadhatatlannak tartjuk, és ez a már szüneteltetett 14 vasútvonal szüneteltetésének elrendelésével kapcsolatos körülményekre is érvényes, hogy a vasút kiiktatását a közlekedési rendszerből kizárólag - sok esetben ráadásul kétes hitelességű - eseti utasszámlálási adatokra alapozzák.

A vasúti közlekedés megszűntetését a közösségi közlekedési reform keretében "a szükségtelen párhuzamosságok felszámolása" szlogen tetszetős jelmezébe csomagolják. A reform keretében eddig valós ésszerűsítésekre, közlekedési rendszerek áttervezésére, integrált, intermodális közlekedési megoldások létrehozására nem került sor, kizárólag vasúti vonalakat szüntettek meg.

A helyközi közlekedési tarifák május 1-jén bekövetkező egy szintre emelése nem jelenti egységes tarifarendszer bevezetését, hanem csupán a vasúti közlekedés brutális megdrágítása történik, melynek révén lehetetlenné válik a még működő ráhordó jellegű busz-vonat kapcsolatok további fenntartása, működtetése is. Az egységesnek reklámozott tarifa egyszerű árdrágítás, hiszen a szolgáltatók közötti átjárhatóságot nem teremti meg, viszonylati tarifarendszer bevezetésére sem kerül sor, sőt még a szolgáltatók eltérő kilométer-övezeteinek összehangolása is csak részlegesen történik meg. Így május 1-jétől számos település viszonylatában előfordulhat, hogy a vasúti tarifa drágább lesz az autóbusz közlekedésénél. És ekkor még a különféle pótdíjak hatását nem is említettük.

A reformnak álcázott vasútfelszámolás igazi oka véleményünk szerint nem a vasút veszteségessége, vagy kihasználatlansága, hanem az, hogy a pénzügyi kormányzat nem kíván forrásokat - a nemzetközi tranzitútvonalak kivételével - a vasúti pályák rekonstrukciójára, illetve Budapesten kívül kötöttpályás elővárosi közlekedési rendszerek kialakításának finanszírozására fordítani. Ugyanakkor a Kormány számolatlanul önti a pénzt a közúti közlekedés, az autópálya építések támogatására, amely gyakorlat a hatalmassá duzzadt költségvetési hiány egyik fő előidézője.

Elképesztőnek tartjuk, hogy a kormányzat 2004 óta olyan jogszabályi környezetet alakított ki, amely lehetetlenné tette, hogy az érintett régiók lakossága, civil szervezetei, önkormányzatai, választott képviselői a régiók közösségi közlekedését érintő döntések meghozatalába érdemben beleszólhassanak, az érdekeiket sértő döntések ellen jogorvoslattal éljenek. Az új jogszabályi környezet és a már szüneteltetett 14 vasútvonal megszűntetésénél alkalmazott döntéshozatali gyakorlat a szubszidiaritás elvének megsértésével járt, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az érdekegyeztetési folyamatot formális színházzá degradálta.

Követeljük, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium azonnal fejezze be a vasúti közlekedés szétverésére irányuló ötleteléseket, és kezdeményezzen vasútvonalanként érdemi döntéselőkészítési, és egyeztetési folyamatot minden érintett érdekcsoport bevonásával. E folyamat keretében vizsgálják meg az érintett régió teljes közlekedését, annak átszervezési lehetőségeit, különös tekintettel a személygépkocsi forgalom ésszerű korlátozására, csillapítására. Közismert, hogy az egyéni közlekedésből kizárólag magas szolgáltatási színvonalú kötöttpályás közlekedéssel lehet visszahódítani utasokat. Ezért elkerülhetetlen, hogy a vidéki városok körzetében lévő, valamint egyes észak-déli irányú összeköttetést biztosító vasúti mellékvonalak rekonstrukciója megtörténjen. Az ehhez szükséges források megteremtése - legalábbis a jelenlegi jogszabályi, finanszírozási környezetben - kormányzati feladat.

A vasúti személyszállítással kapcsolatos közlekedéspolitikának a jelenlegi – a megszűntetésre indokokat kereső egyoldalú szemlélet helyett – a Nyugat-Európában elfogadott szemléleten kellene alapulnia, amely mindenütt, ahol ez ésszerű, és lehetséges, a vasutat a közösségi közlekedés gerincvonalának tekinti, és erre fűzi fel az egyéb közlekedési módokat. E megoldások működtetése a más országokban szintén bevált közlekedési szövetségek révén lehetséges.

Az eddigi "eredmények" tükrében azért is azonnali változtatás szükséges, mert a reformnak álcázott vasútfelszámolás ellentétes az Európai Unió közlekedéspolitikai elveivel, veszélyezteti a Magyar Köztársaság által aláírt környezetvédelmi, klímavédelmi egyezményekben foglalt vállalások betartását, és folytatja a magyar közlekedési rendszer egészségtelen Budapest centrikus szerkezetének további erősítését.

 

2007. április 17.

 

Magyar Közlekedési Klub

Dr. Mészáros Péter, elnök

Csatlakozó szervezetek:

Szervezet

Név/beosztás

1. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

Pós Péter

2. Bodrog Egyesület

Molnár Attila

3. Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém

Szalay Timea, titkár

4. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Bojtos Ferenc

5. Élőlánc Magyarországért Mozgalom

Lányi András, elnök

6. Fauna Alapítvány

Pethő Ágnes

7. Fauna Egyesület

Pethő Ágnes

8. GATE Zöld Klub Egyesület, Gödöllő, SZIE

Malatinszky Ákos

9. GÖRDÖGÖK SE

Oskó Imre, elnök

10. Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont

Nagyné Horváth Emília

11. Ipoly Unió

Nagy Vilmos

12. JOBBIK Magyarországért Mozgalom

Vona Gábor, elnök

13. Középkertért Egyesület

Molnár Attila

14. Levegő Munkacsoport, Budapest

Lukács András, elnök

15. Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

Tomcsányi Zsófia

16. Magyar Kommunista Munkáspárt

Thürmer Gyula, elnök

17. Magyar Nemzeti Bizottság 2006

Gonda László, ügyvivő

18. Magyar Természetvédők Szövetsége

Farkas István, ügyvezető elnök

19. Nimfea Környezetvédő Egyesület

Sallai R. Benedek, ügyvezető

20. Palocsa Egyesület

Báder László, elnök

21. Rákoskert Vasúti Közlekedésért Alapítvány

Árvay Ferencné

22. Reflex Környezetvédő Egyesület, Győr

Lajtmann József, elnök

23. Tájak Korok Múzeumok Egyesület

Haraszti Gábor

24. Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért

Domschitz Mátyás elnök

25. Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

Dr. Tóth Albert elnök, Dr. Gulyás Pálné üv. Alelnök

26. Turista és Természetjáró Információs Egyesület

Búzás Károly

27. Városi Biciklizés Barátai Egyesület

Lenkei Péter

28. Zöld Akció Egyesület

Demeter Zoltán, elnök

29. Zöld Kör, Hajdúböszörmény

Molnár Attila

30. Zöldgömb Sport Klub

Ujj Zoltán

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design